serondol

menyerondol menyondol (dengan kepala dan lain-lain).

berkongsi