serling

lubang (sebagai jerat) untuk menangkap binatang, pelubang;

terserling terjatuh ke dalam serling.

berkongsi