serius

1. sungguh-sungguh, benar-benar, tegas dan bukan main-main:
ini suatu usaha yang murni dan sewajarnya diberi perhatian dan pemikiran secara ~;
dia termenung seolah-olah berfikir dengan ~;
kita hendaklah bekerja dengan ~;

2. genting, berat, dan parah kesannya:
keruntuhan moral merupakan satu perkara yang ~ yang perlu diatasi;

3. (berkenaan (dengan) penyakit, dan sebagainya) tenat, berat, teruk, parah:
penyakit kansernya semakin ~;

keseriusan keadaan serius, kesungguhan:
~ menghadapi sebarang kemungkinan.

berkongsi