sering VI

[Kelantan] kering (air dalam nasi yang hampir akan masak).

berkongsi