seri VI

~ sebulan sejenis tumbuhan (pokok menumpang), api-api, dedalu umping, selarapi, Viscum orientale.

berkongsi