serentak

pada waktu yang sama (melakukan sesuatu dan lain-lain), bersama-sama, serempak:
lima orang anak kita boleh dihantar ~ ke sekolah tinggi;

menyerentakkan menyebabkan berlaku atau berjalan serentak;

keserentakan perihal (keadaan) serentak.

berkongsi