serempu

1. = lunas ~ lunas panjang dan lekuk;

2. = biduk (jalur) ~ sejenis perahu yang dibuat dengan lunas panjang dan lekuk;
ada biduk, ~ pula (peribahasa) tidak puas dengan apa yang ada.

berkongsi