seremban

sejenis permainan kanak-kanak (dengan batu-batu kecil yang dilambung-lambung).

berkongsi