seraunometer

alat yang digunakan untuk mengira luahan kilat dalam satu radius tertentu.

berkongsi