serasah II

kain ~ sejenis kain tenunan India.

berkongsi