seranah

kata-kata yang mengutuk (menista dan lain-lain), serapah;
sumpah ~ berbagai-bagai kutuk dan nista;

menyeranah mengutuki, menyumpahi:
Hajah Kadiah ~ dan menyumpah babi-babi yang memakan ubinya.

berkongsi