serampu

sumpah-~ bermacam-macam sumpah dan kutuk.

berkongsi