serak III

~-serik = ~-seruk bunyi seperti bunyi orang menggosok lantai dan lain-lain.

berkongsi