sepedih

1. sejenis tumbuhan (bendalu), akar landang putih, ara kesinai, Ficus parietalis;

2. sejenis tumbuhan (pokok memanjat), akar beringin, Ficus ramentacea;

3. sejenis tumbuhan (pokok), ara nasi, pulut-pulut, tampang burung, Ficus vasculosa;

4. = ~ jantan sejenis tumbuhan (pokok renek), ara perak, akar semelit dadih, cementung, kelumpung air, kelumpung burung, kelumpung jantan, Ficus alba;

5. sejenis tumbuhan (pokok renek), gading-gading, langsit, nasi-nasi, susun kelapa hutan, tulang-tulang, Prismatomeris malayana.

berkongsi