sepang II

~ kederang [Kelantan] orang yang tidak boleh diharap (kerana malas dan lain-lain).

berkongsi