sepah IV

sejenis batu permata (ada gambar akar atau kayu di dalamnya).

berkongsi