senyur I

(Portugis) kata sapaan atau panggilan untuk orang lelaki yang bererti tuan atau encik.

berkongsi