senteng I

1. pendek atau singkat (baju, kelambu, dan lain-lain):
seperti kain pendek, tarik ke atas, singkat, tarik ke bawah , ~;

2. kekurangan (wang dan lain-lain), tidak mencukupi:
~ wang;

3. [bahasa percakapan] sudah tidak menentu lagi ingatannya, cacau;

menyentengkan
1. menjadikan senteng (pendek, singkat) sedikit, memendekkan;

2. menjadikan kurang (tidak cukup), mengurangkan;

kesentengan perihal senteng.

berkongsi