sentak II

PI sejenis penyakit (kaku kaki tangan dengan tiba-tiba dan lain-lain).

berkongsi