seniman

1. orang yang mempunyai bakat seni dan dapat mencipta hasil seni serta dapat memperagakan hasil seninya itu (seperti pelukis, penyair, penyanyi, dan lain-lain);

2. bintang filem (lelaki) yang telah lama melibatkan diri dalam perfileman dan telah mencapai tahap yang tertentu:
~ Mustafa Maarof;
S~ Agung
seniman yang paling tinggi kedudukannya:
S~ Agung P. Ramlee;

kesenimanan hal (sifat, ciri, dan lain-lain) yang berkaitan dengan seniman.

berkongsi