sengsara

1. kesusahan (kesulitan dan lain-lain), penderitaan:
berbagai-bagai ~ dan kesusahan yang ditanggungnya;
azab ~
berbagai-bagai penderitaan;

2. menderita kesusahan (kesukaran dan lain-lain):
buat seorang bapa tentulah tidak suka melihatkan diri anaknya dalam keadaan hidup ~;

menyengsarakan menjadikan (menyebabkan, mendatangkan) sengsara, menganiaya, menyusahkan:
~ rakyat jelata;

kesengsaraan perihal sengsara:
ibu kandungku telah mati dalam ~.

berkongsi