sengkilit

[Jakarta];

menyengkilit
1. menjatuhkan orang dengan mengangkat kakinya (menahan kaki orang ketika berjalan dan lain-lain);

2. [kiasan] menipu.

berkongsi