sengkelit III

[Jawa];

menyengkelit menyelitkan (menyisipkan) keris di belakang.

berkongsi