sengkela I

sengkang kaki, belenggu, pasung;
seperti gajah dengan ~nya (peribahasa)
a) sesuatu hal yang menyusahkan;
b) orang besar-besar sekalipun ada juga mendapat kesusahan;

bersengkela dikenakan sengkela (pada kakinya), dipasung:
~ kakinya;

menyengkela mengenakan sengkela (pada kaki), memasung, membelenggu, menyengkang.

berkongsi