sengkar

papan (tempat duduk) yang letaknya melintang perahu.

berkongsi