sengkal

kayu palang (baluk) yang dipasang melintang perahu.

berkongsi