senggulung II

alas kepala (dibuat daripada kain yang digulung, sabut, dan lain-lain) yang digunakan ketika menjunjung sesuatu;

bersenggulung memakai senggulung (ketika menjunjung);
mencencang berlandasan, melompat bersetumpu, menjunjung ~ (peribahasa) jika hendak mengerjakan sesuatu sediakanlah segalaalat dan syaratnya dahulu.

berkongsi