sengguk II

= sesengukan tersedu-sedu, tersedan-sedan.

berkongsi