senggayut

bersenggayut, bersenggayutan bergayut (kera, keluang, dan lain-lain), bergayutan, bergantung, bergantungan:
bas-bas penuh sesak dan ramai penumpang yang tidak dapat tempat duduk, hanya ~ sebagai keluang kesiangan;

menyenggayuti bergayut (bergantung) pada;

gayut.

berkongsi