senggang II

[Kelantan], [Terrenganu] antara, jarak, lat, selang (waktu atau tempat).

berkongsi