sengau

dengan bunyi suara yang keluar melalui hidung apabila bercakap;
huruf ~ huruf (seperti n, ng) yang dilafazkan dengan mengeluarkan udara melalui rongga hidung;

menyengaukan melafazkan (huruf dan lain-lain) dengan bunyi yang keluar melalui hidung:
vokal i yang berlaku selepas atau sebelum konsonan n seperti pada perkataan ini, disengaukan;

sengauan bunyi sengau, sebutan sengau;

kesengauan sifat (keadaan atau bunyi) sengau:
~ yang sengaja dibuat-buat untuk menyindir seseorang;

berkongsi