senel

[Indonesia-Belanda];

separ ~ [bahasa percakapan] kereta api mel.

berkongsi