sendi II

1. = batu ~ batu pengalas tiang rumah dan lain-lain, batu pengganjal;

2. [kiasan] dasar, asas, lunas, pegangan;

bersendi memakai batu sendi (alas, pengganjal);

bersendikan
1. memakai (menggunakan) sesuatu sebagai batu sendi;

2. berdasarkan, berasaskan, berpegang pada (sebagai pedoman):
tuntutan adat yang ~ hukum;
kita patut insaf bahawa masing-masing bahasa moden di dunia ini ~ suatu sistem yang tertentu;

menyendi membubuh batu sendi (di bawah tiang dan lain-lain);

menyendikan, mempersendikan mendasarkan sesuatu pada, mengasaskan;

persendian asas, dasar.

berkongsi