sendawa I

1. bahan kimia kalium nitrat (KNO3) yang digunakan sebagai campuran dalam ubat bedil;
asam ~ [Indonesia] asid nitrik;
baja ~ baja yang mengandungi nitrat;
zat ~ [Indonesia] gas nitrogen;

2. = ubat ~ mesiu, ubat bedil:
maka lakulah ~ di dalam Riau.

berkongsi