sendaan

sesuatu (bahan dan sebagainya) yang dipersendakan:
ibu tidak mahu kau jadi ~ orang;

persendaan hal yang berkaitan dengan perbuatan bersenda:
bahan ~.

berkongsi