senda I

= ~ gurau

= gurau ~ kelakar, jenaka, olok-olok, seloroh:
sajak dan ulangan suara banyak dipakai baik dalam ~ mahupun dalam percakapan;

bersenda = ~ gurau = bersenda-senda
1. berkelakar, berseloroh, berje

berkongsi