senat II

1. dewan perwakilan rakyat yang tertinggi (ahli-ahlinya dilantik), dewan negara;

2. majlis atau badan pentadbir yang utama dan tertinggi di sesetengah universiti:
S~ Universiti Malaya;

3. [Indonesia] majlis mahasiswa.

berkongsi