sempelat

bersempelat berlumur dengan kotoran, berselekeh.

berkongsi