semesta

[sastera lama] seluruh, segenap, sekaliannya;
~ alam = alam ~ seluruh alam;

kesemestaan keadaan semesta:
yang termuat di dalamnya bentuk-bentuk intelektual dalam darjah ~ yang lebih kecil.

berkongsi