semendarasa

[sastera lama] bunga cempaka;
~ Wilis cempaka biru.

berkongsi