semedang

sentiasa, selalu:
takkan di pejabat itu ~ kerja banyak.

berkongsi