sembang II

perbualan, percakapan:
bertali-tali borak dan ~ mereka menjelang waktu petang;

bersembang berbual, berborak, bercakap-cakap:
kita sama-sama ~ tiap-tiap malam di tembok itu dahulu.

berkongsi