semarai II

[Minangkabau];

sorak -~ sorak-sorai.

berkongsi