semantan I

nyiur ~ buah nyiur yang sudah cukup tua (boleh mengeluarkan santan).

berkongsi