semangga

hanya:
~ sayalah tempat merekamenggantungkan hidup.

berkongsi