selongkang

[arkaik] tidak tulen, palsu, tiruan.

berkongsi