selidik

teliti dan cermat:
terlalu rajin ia belajar bahasa Melayu serta dengan ~nya;

menyelidik, menyelidiki
1. memeriksa sesuatu yang belum terang, menyiasat untuk mendapat keterangan dan sebagainya tentang sesuatu:
beberapa orang pakar sedang ~ kemungkinan agama Islam dibawa dari negeri China ke Tanah Melayu;

2. mempelajari sungguh-sungguh (untuk mengetahui sesuatu):
biarlah aku selidiki buku-buku ini, barangkali fikiran dan mataku akan lebih terang;

3. mengintip (mengintai) musuh, menyuluh;

penyelidikan perbuatan menyelidik, pemeriksaan:
~ telah pun dijalankan tentang kanak-kanak;

penyelidik
1. orang yang menyelidiki (mempelajari dengan sungguh-sungguh) sesuatu:
Raja Ali Haji dapat dikatakan seorang ~ yang cermat;

2. pengintip, penyuluh, peluluk:
komandan daerah gerila telah mengirim ~ ke segenap kampung.

berkongsi