seleler

berseleler, berseleleran meleleh-leleh (air, darah, getah, dan lain-lain);

leler I.

berkongsi