selebeng

[Kelantan] berselisih faham, tidak secocok.

berkongsi