selapanan

kenduri (pesta) yang diadakan ketika bayi mencapai umur 35 hari.

berkongsi